Partia motorkárov pod neskorším názvom Black Kings Slovakia sa začala schádzať začiatkom roku 2000. Boli to spočiatku náhodné, no neskôr už aj organizované stretnutia a jazdy. Začali sme sa rôznych zostavách zúčastňovať zrazov, čo dokumentuje aj foto-história na našej www. Takto sme prežili tri roky, ktoré ukázali všeličo dobré i zlé.

K veľkému pozitívu tejto doby slúži to, že zostava sa stabilizovala a tak koncom roku 2002 padol návrh založiť vlastný klub. Toto sa udialo v novembri na chate Inovec, kde bol schválený názov Black Kings Slovakia.

S novými farbami sme sa prezentovali prvýkrát na zraze na Zlatých pieskoch, potom už nasledovali Kraken, Vipers Brezúvky, Lopeník Yron-moto, Red Devils atď. Klubová činnosť je nasmerovaná k uskutočneniu vlastného zrazu. Klub je zaregistrovaný na SMF ako aj na Ministerstve vnútra ako občianske združenie. Členstvo a práca v klube sa riadi internými stanovami.

Ak si chceš pozrieť jednotlivé kapitoly našej histórie v obrazoch, klikni na FOTOSPOMIENKY.